Links: Matematik på nettet

læsende computer

 • foralle.matematikfessor.dk
  MatematikFessor For Alle findes både i en version til brug i skolen og en til forældre, som kan oprette profiler og træne med deres børn. Abonnementsbetalt.

 • www.khanacademy.org
  Amerikansk website, som indeholder et væld af opgaver og filmklip. Fungerer som en nonprofitorganisation og udbygges løbende, også med andre fagområder. På engelsk, gratis.

 • www.geogebra.org
  GeoGebra er et værktøj til at tegne, konstruere og beregne geometriske figurer, grafer og ligninger. Gratis.

 • pengeby.dk og www.controlyourmoney.dk
  Pengeby og Control Your Money er spillignende programmer fra Danske Bank, som skal lære skoleelever om privatøkonomi, opsparing og lommepenge. Gratis

 • www.matematiksider.dk
  Vestergaards Matematik Sider - for gymnasiet og for matematikinteresserede. En række matematiske emner af eksotisk eller anvendelsesmæssig karakter indenfor geometri, funktionsteori og sandsynlighedsregning. Gymnasielærer Erik Vestergaard stiller forskellige noter til rådighed under visse betingelser (se rettigheder). Noterne kan downloades i PDF-format. Nogle af disse noter kan måske give inspiration til undervisningsforløb.

 • www.matematikskolen.dk
  En hjemmeside med gratis samling af videoer, opgaver og quizzer for folkeskolen.

 • www.DanSMa.dk
  Dansk Special Matematik. Forening, der arbejder for at varetage professionsfaglige interesser i relation til undervisning af børn og voksne med særlige behov i matematik.

 • emu.dk/grundskole/matematik/bevaegelse/bevaegelse-i-matematikundervisningen
  EMU - Bevægelse i matematikundervisningen. En side med både lovstof og eksempler på, hvordan bevægelse kan foregå i matematikundervisningen.

 • matematikksenteret.no
  Matematikksenteret - et norsk nationalt ressourcecenter for matematikdidaktisk kompetence. For børnehave, grundskole, videregående- , voksen- og læreruddannelse.

 • solveme.edc.org/mobiles
  Med SolveMe Mobiles arbejder man med ligevægt. Det kan være en indgang til arbejdet med ligninger og forståelse for, hvad ligningssystemer er. Gåderne starter introduktionsmæssigt stille og roligt, men bliver efterhånden meget kompliceret. Med pennen kan man skrive frit på siden som hjælp til at holde styr på overvejelser og ræsonnementer. Derudover giver siden mulighed for selv at bygge gåder.


Sidst opdateret den 21. oktober 2021