Kursusrække
skoleåret 2017/2018

Ramat - logo
[ Kursusrække skoleåret 2016/2017 ]   [ Kursusrække skoleåret 2018/2019 ]

Tilmelding gerne pr E-post - se nederst.


PRØV! -skriftlig
 
Klaus Fink

Fokus: Den nye skriftlige platform

Kender du det at give eleverne i 8.-9. klasse gamle prøvesæt og så opleve, at mange elever ikke lærer så meget nyt? Har du tænkt på (og måske også gjort det) at klippe udvalgte opgaver fra tidligere prøvesæt ud og sammensætte et opgavesæt ud fra faglige emner og temaer fx geometri og ræsonnementer?
Hvis det er tilfældet, har Forlaget Matematik udarbejdet PRØV! -skriftlig, som er en digital læringsressource, hvor lærerne på en enkel måde kan bruge opgaverne fra tidligere prøvesæt og sammensætte dem på nye måder i lærerige opgavesæt.
I PRØV! -skriftlig er samtlige delopgaver fra de sidste 8 års prøver, både fra maj og december og både 9. og 10. klasse forsynet med metadata, så lærerne kan søge på de faglige emner og begreber, de gerne vil arbejde med. Desuden kan læreren differentiere og niveaudele disse opgavesæt, sende dem digitalt til eleverne og kommunikere med den enkelte elev om besvarelserne.
PRØV! -skriftlig findes nu som en betaversion udviklet af Danmarks Matematiklærerforenings forlag, Forlaget Matematik, og på dette kursus vil vi efter en lille didaktisk begrundelse for at sammensætte opgavesæt ud fra tidligere prøvesæt koncentrere os om at undersøge, hvad PRØV! kan tilbyde lærerne af nye muligheder. Medtag derfor computer.

Instruktør:Klaus Fink, konsulent hos Danmarks Matematiklærerforening, med-
lem af opgavekommissionen for matematik på grundskoleområdet.
Tid:Tirsdag den 3. oktober 2017 klokken 16.00 - 18.00
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale A2.03.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest tirsdag den 19. september 2017.
Arrangør:RAMAT.


 

Animationsprodukter med GeoGebra
  Nanna Filt Christensen

GeoGebra for alle klassetrin

Kursusbeskrivelse: Børn er kreative og opfindsomme – meget mere fantasifulde og nysgerrige end voksne. I mit arbejde med GeoGebra-animationer på klassetrin fra 2.-9. klasse har jeg set de mest fantastiske påhit, når eleverne selv blev sluppet løs i programmet med meget få benspænd. Jeg har ofte haft et slutprodukt i tankerne, hvor hver elev bidrog med hver et element; ofte enten en animation eller et skærmbillede af deres arbejde. Processen mod målet har gjort eleverne nysgerrige på programmets muligheder, vidende om en masse af værktøjerne og givet dem stor forståelse for matematiske sammenhænge – de første skridt mod programmering.

På kurset vil jeg vise, hvordan jeg har arbejdet med disse elevprodukter og GeoGebra-animationer. Jeg vil tage udgangspunkt i et projekt om animerede gækkebreve og snefnug, hvor kursisterne selv vil få mulighed for at lave disse.
Jeg vil derudover vise forskellige andre eksempler på, hvordan elevernes GeoGebra-produkter er blevet samlet og anvendt – til både glæde, gavn og inspiration.

Instruktør:Nanna Filt Christensen
Tid:Mandag den 29. januar 2018 klokken 16.00 - 18.00.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale A1.44.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest mandag den 15. januar 2018.
Arrangør:RAMAT.


 

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tid:Mandag den 29. januar 2018 klokken 18.30.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale A1.44.
Tilmelding:Ingen tilmeldingsfrist.

Dagsorden til generalforsamling.pdf 

Sig hej til Milo

LEGO WeDo´s egen maskot. Den kommer du til at møde på dette lille minikursus i WeDo 2.0

Kursusbeskrivelse: Robotter i skolen. På kurset skal vi lege og bygge med lego efter en vejledning og lære at programmere legorobotten Milo. WeDo styres af en App, som kan hentes i App Store på iPads, så medbring gerne en iPad.
Du vil igennem appen blive præsenteret for forskellige forslag til hvordan LEGO WeDo kan inddrages i undervisningen, og skal tale om hvordan legorobotterne passer ind i matematikundervisningen.
Det bliver to intense timer med sjov og leg, så vel mødt til et minikursus med LEGO WeDo.

Instruktør:Thomas Perch, lærer og naturfagsvejleder
Tid:Tirsdag den 13. marts 2018 klokken 16.00 - 18.00
Sted:Sct. Jørgens Skole,
Helligkorsvej 42A, 4000 Roskilde - Lokale 51.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest tirsdag den 27. februar 2018.
Arrangør:RAMAT.


 

Cas som værktøj ved modellering og problembehandling

Kursusbeskrivelse: På kurset vil der blive vist eksempler på, hvordan de to gratis cas-værktøjer, Wiris og GeoGebra cas, kan bruges ved modellering og problembehandling. Kurset vil veksle mellem eksempler, hands-on og drøftelse af didaktiske overvejelser.

Niels Jacob Hansen

Wiris-casGeoGebra-cas

Instruktør:Niels Jacob Hansen,
lektor i matematik ved Professionshøjskolen Absalon
Tid:Tirsdag den 10. april 2018 klokken 16.00 - 18.00
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale A2.24.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest tirsdag den 27. marts 2018.
Arrangør:RAMAT.


 

Regnemøde - FP9 og FP10 maj 2018
Mød op og vær med til at regne og snakke årets opgaver igennem

FP2018-point Kursusbeskrivelse: I grupper regner vi opgaverne fra årets prøver igennem, og efter hver opgave drøfter vi dem. Målet er at blive klædt bedre på til vores evaluering af egen undervisningen, når vi efter d. 8. juni får adgang til elevernes besvarelser.

Vi tager også en drøftelse af, hvordan vi kan bruge diagrammet over elevernes point i vores evaluering.

FP2018-diagram Endelig ser vi på den foreløbige udgave af den udvidede rettevejledning. Denne bliver kun vist, og I får at se, hvor I kan finde den efter 8. juni.
Carsten Lauridsen


Instruktør:Carsten Lauridsen, Censor i skriftlig og mundlig matematik.
Lærer på Tjørnegårdskolen i Roskilde og
timelærer i matematik på Professionshøjskolen Absalon.
Tid:Tirsdag den 8. maj 2018 klokken 16.00 - 18.00
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale A2.01.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest tirsdag den 24. april 2018.
Arrangør:RAMAT.


 

Forslag: Faglig læsning og skrivning
Strategiværktøjer til problemløsning

Instruktør:?
Tid:XXX 2018 klokken 16.00 - 18.00 (Vi venter lige lidt)
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale XXX.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest XXX 2018.
Arrangør:RAMAT.


 

Forslag: På tur med matematikken
Matematik i "Det gamle Købehavns byrum"

Instruktør:?
Tid:Juni 2018 klokken 16.00 - 18.00 ?
Sted:?
Pris:Gratis for medlemmer. XX kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest XXX 2018.
Arrangør:RAMAT.Tilmelding til:
Peter Elkjær Pedersen,
Bækgårdsvej 33 A,
4140 Borup,
Tlf. 56 87 92 58
E-mail: peter.elkjaer@skolekom.dk
Henvendelse om andet til:
Formanden: Helle Forsberg Bilbo,
Svenstrupvang 16
4622 Havdrup,
Tlf. 40 72 65 06
E-mail: helle.bilbo@gmail.com


Sidst opdateret den 11. april 2018