Kursusrække
skoleåret 2019/2020

Ramat - logo
[ Kursusrække skoleåret 2018/2019 ]   [ Kursusrække skoleåret 2019/2020 ]

Tilmelding gerne pr E-post - se nederst.


Fagteammøde: Matematik i indskolingen
 
Margit Holm

med fokus på elevernes talforståelse

Mødebeskrivelse: Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen og de første skoleårs opmærksomhedspunkter på tal, regnestrategier og måling, er måske den vigtigste faglige ballast for elevernes videre udbytte af undervisningen i grundskolen.
Vi skal afprøve eksempler på konkreter som hjælpemiddel, til samtale om, og visualisering af vores talsystem og tilhørende regnestrategier.
Til dette fagteammøde giver CFU kaffe og kage. Der er et max antal på 30 personer.

Mødeleder:Margit Holm - Pædagogisk konsulent for matematik, CFU Absalon.
Forfatter til: Alle er med - matematikaktiviteter i børnehaveklassen.
Tid:Torsdag den 21. november 2019 klokken 16.00 - 18.00.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale A1.03.
Pris:Gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest torsdag den 7. november 2019.
Arrangør:RAMAT.


 

Hvad virker i en undersøgende matematikundervisning?

Bent Lindhardt
 
Kursusbeskrivelse: Oplægsholderen har været en central del af det ministerielle projekt KIDM, Kvalitet i dansk og matematik, hvor 143 skoler på 4.- 5. klassetrin har deltaget. Hovedfokus i projektet har været udvikling af undervisning og aktiviteter, som kunne støtte under-søgende, dialogisk og anvendelsesorienteret læring. Resultater fra projektet vil indgå sammen med en række gode ideer som vil blive præsenteret og afprøvet - i en spændvidde fra 4.- 9. klassetrin.

Der vil indgå overvejelser om hvordan strukturen i undervisningen kan fremme en undersøgende tilgang, der vil blive kortlagt forskellige typer af grader af undersøgende aktiviteter samt diskuteret muligheden for at udvikle den fleksible og læringsfremmende dialog så vel mellem eleverne selv som mellem lærer og elever.

Instruktør:Bent Kofod Lindhardt - Lektor på Professionshøjskolen Absalon.
Tid:Torsdag den 23. januar 2020 klokken 16.30 - 18.30.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale xx.xx.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest torsdag den 9. januar 2020.
Arrangør:RAMAT og DMN (Danmarks Matematikvejleder Netværk).


 

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tid:Torsdag den 23. januar 2020 klokken 18.45 - 19.30.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale xx.xx.
Tilmelding:Ingen tilmeldingsfrist.

Referat af generalforsamling 23. januar 2020.pdf
Bilag 3a til generalforsamling.pdf
Bilag 3b til generalforsamling.pdf 

Forslag: Regnestrategier i indskolingen
med udgangspunkt i ROS-kuffert

Kursusbeskrivelse: Xxx

Instruktør:Line Bedin
Tid:Xxx klokken 16.00 - 18.00
Sted:Xxx - Lokale Xxx.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest Xxx 20XX.
Arrangør:RAMAT.Tilmelding til:
Peter Elkjær Pedersen,
Bækgårdsvej 33 A,
4140 Borup,
Tlf. 56 87 92 58
E-mail: peter.elkjaer.pedersen@gmail.com
Henvendelse om andet til:
Formanden: Helle Forsberg Bilbo,
Svenstrupvang 16
4622 Havdrup,
Tlf. 40 72 65 06
E-mail: helle.bilbo@gmail.com


Sidst opdateret den 24. januar 2020