Kursusrække
skoleåret 2021/2022

Ramat - logo
[ Kursusrække skoleåret 2020/2021 ]   [ Kursusrække skoleåret 2022/2023 ]

Tilmelding gerne pr E-post - se nederst.


Matematiske kompetencer i anvendelse
 
Klaus Fink

Man skal kunne mere end sit Fadervor

  Vi må desværre endnu en gang aflyse kurset på grund af  
  de usikre coronatider.  

Kursusbeskrivelse: I min barndom hørte jeg ofte udsagnet: "Man skal kunne mere end sit Fadervor", og i dag kan man tilføje: "og tabellerne og løse en ligning!"
Det skyldes at
    Hvis man skal kunne leve i vores moderne samfund, skal man
    kunne mere.
    Hvis man vil sikre menneskeheden en fortsat tilværelse på Jorden
    i en ikke alt for fjern fremtid, skal man kunne mere.

Vi lever i en krisetid. Aldrig før har vi set så meget matematik brugt i den offentlige kommunikation, argumentation og problem-behandling. Ikke mindst er begrebet "matematisk model" nærmest blevet årets ord. Det stiller store krav til, at vores elever lærer mest muligt om modellering og de andre matematiske kompetencer. Det kan være en udfordring i den daglige undervisning.
Men vi ved også, at mange lærere synes, det er svært og udfordrende at undervise ud fra de matematiske kompetencer. Det vil vi råde bod på med dette lille kursus i matematiske kompetencer. Der vil blive givet konkrete opgaver og oplæg til aktiviteter, der kan udvikle elevernes matematiske kompetencer. Eksemplerne kommer bl.a. fra den nye bog fra forlaget Matematik.

Instruktør:Klaus Fink, konsulent hos Danmarks Matematiklærerforening, med-
lem af opgavekommissionen for matematik på grundskoleområdet.
Tid:Torsdag den 27. januar 2022 klokken 16.00 - 18.00.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest torsdag den 13. januar 2022
Arrangør:RAMAT.


 

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  Bemærk at generalforsamling gennemføres som videomøde i Google Meet  
  klokken 18.15. Du kan tilmelde dig det virtuelle møde på følgende link:
  XXX (generalforsamling er afholdt)

Tid:Torsdag den 27. januar 2022 klokken 18.15 - 19.00.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde.
Tilmelding:Ingen tilmeldingsfrist.

Referat af generalforsamling 27. januar 2022.pdf
Bilag 3a: Formandens beretning til generalforsamling.pdf 

Opfind den dybe tallerken
 
Volker Berthold

i matematik

Kursusbeskrivelse: Underviserens egen grundlæggende holdning til matematik betyder noget for de arbejdsmåder, man lægger op til, at eleverne anvender. Hvordan inddrager vi eleverne i at finde deres egne veje gennem stillede opgaver? Og kan vi skabe arbejdsprocesser, sådan at eleverne desuden bliver motiverede til at bidrage med deres egne iagttagelser fra hverdagen og bud på at undersøge dem?

På denne workshop skal vi diskutere forskellige bud på dette med udgangspunkt i konkrete eksempler især til mellemtrinnet. Det overordnede formål er at lægge op til, at læreren kan være en del af elevgruppens spørgende tilgang til hverdagens mangfoldigheder og i mindre grad at ensrette i, hvordan arbejdsmåder kan se ud. Ved selv at vise en nysgerrig og undersøgende tilgang viser vi vejen til mulighederne for elevernes egne undersøgelser og inspirerer til forskellige arbejdsmåder.

Workshoppen henvender sig især til lærere på mellemtrinnet, men alle kan blive inspireret af den.

Instruktør:Volker Berthold, lærer - timelærer, Professionshøjskolen Absalon.
Tid:Onsdag den 20. april 2022 klokken 16.00 - 18.00
Sted:Byskovskolen afd. Benløse, Præstevej 19, 4100 Ringsted.
Pris:Gratis for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest onsdag den 6. april 2022.
Arrangør:RAMAT.


 

Fyraftensmøde med Margit Holm
 
Margit Holm

med fokus på regnestrategier

Mødebeskrivelse: Hvordan fungerer det med regnestrategierne? Vi afprøver de første regnestrategier og ser på, hvordan de kan udvikle sig i løbet af indskolingen.

Hvilke potentialer og hvilke udfordringer oplever du, når eleverne skal regne?

Se også hvilke konkreter du kan låne hjem og vær med til at afprøve spil, eleverne selv kan fremstille.

Til dette fyraftensmøde giver CFU kaffe og kage.
Der er et max antal på 30 personer.

Mødeleder:Margit Holm - Pædagogisk konsulent for matematik, CFU Absalon.
Forfatter til: Alle er med - matematikaktiviteter i børnehaveklassen.
Tid:Torsdag den 9. juni 2022 klokken 16.00 - 18.00.
Sted:Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalon,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale XX.
Pris:Gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer.
Tilmelding:Senest torsdag den 26. maj 2022.
Arrangør:RAMAT.Tilmelding til:
Peter Elkjær Pedersen,
Bækgårdsvej 33 A,
4140 Borup,
Tlf. 56 87 92 58
E-mail: peter.elkjaer.pedersen@gmail.com
Henvendelse om andet til:
Formanden: Susanne Eilsø Haugaard,
Kyringevej 11, Søtofte
4100 Ringsted,
Tlf. 28 11 77 11
E-mail: haugaard.dk@mail.dk


Sidst opdateret den 7. april 2022