Ramat - logo


RAMAT, gl. Roskilde Amts MATematiklærerforening, er en kredsforening under Danmarks Matematiklærerforening. (vi mangler endnu at finde en god områdebetegnelse til afløsning for Roskilde Amt).
Denne skal virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri, hvilket følgelig også er vores formål.
Vi forsøger at bidrage dertil ved afholdelse af lokale kurser med et indhold, som vi finder relevant i vores bestræbelse på at leve op til intentionerne i faghæftet.
De fleste kurser er gratis for medlemmer af foreningen, og vi er altid meget åbne overfor gode ideer og nytænkninger indenfor faget matematik eller undervisningen heri.

Årligt kontingent for 2023 er 520 kr. Heraf går:
    80 kr. til RAMAT.
  210 kr. til "Danmarks Matematiklærerforening".
  230 kr. til det landsdækkende fagblad "Matematik".
Studerende og pensionister betaler halv pris 260 kr. - og ægtefæller 145 kr.
Skolemedlemskaber (institutioner) baseret på antallet af elever på skolen/institutionen.
  Under 200 elever er prisen 780,00 kr.
  201 – 600  elever er prisen 885,00 kr.
  601 og derover    er prisen 990,00 kr.

Lærerstuderende har mulighed for gratis medlemskab, hvor de har adgang til Tidsskriftet MATEMATIK digitalt og analogt 6 gange årligt. Dette gælder ikke for andre typer af medlemmer.Sidst opdateret den 4. november 2023